Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 23 Stycznia 2020

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Nowe perspektywy edukacyjne

Sprawy związane z rozdysponowaniem środków Funduszu Pracy na rok bieżący oraz kwestie dotyczące kierunków kształcenia, to zagadnienia poruszane podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się wczoraj w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. W spotkaniu, oprócz członków Rady, wójtów i burmistrzów, dyrektorów grudziądzkich szkół ponadgimnazjalnych, wzięli także udział Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski, Wiceprezydent Grudziądza Mariola Sokołowska oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Tomasz Pacuszka. Obradom przewodniczył Bożesław Tafelski, Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia.

W trakcie posiedzenia Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Gospodarki i Pracy na finansowanie zadań dotyczących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zgodnie z podziałem dokonanym przez samorząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa ustalono na 2008 r. kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości ponad 9 mln złotych (na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia) oraz około 1,8 mln (na realizację innych fakultatywnych zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r.) Następnie Powiatowa Rada Zatrudnienia przystąpiła do dyskusji nad przedłożonymi wcześniej przez grudziądzkie placówki oświatowe wnioskami o utworzenie nowych kierunków kształcenia.

 

Po ożywionej dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowała propozycje poszczególnych szkół. Dzięki temu uczniowie zarówno z miasta, jak i z powiatu będą mieli w przyszłości dostęp do szerszej oferty edukacyjnej. Znajdą się w niej m.in. takie kierunki jak: technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych, technik turystyki wiejskiej
w Zespole Szkół Rolniczych, technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Mechanicznych, technolog obróbki wykończeniowej w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, operator obrabiarki w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz opiekun medyczny i opiekunka dziecięca w Zespole Szkół Medycznych.

drukuj (Nowe perspektywy edukacyjne)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 13.03.2008

« wstecz

baner toplayer
23