Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 23 Stycznia 2020

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wykorzystać rolniczy potencjał

Minister rolnictwa, Marek Sawicki odwiedził w Przysieku kujawsko-pomorskich przedstawicieli środowisk rolniczych. Spotkanie  z szefem resortu było okazją do wymiany spostrzeżeń, ale przede wszystkim dało rolnikom nadzieję na poprawę ich sytuacji.

 

W rękach ministra Sawickiego skupiają się najbardziej istotne problemy dotyczące rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi.

- Swoją pracę w ministerstwie ukierunkowałem głównie na trzy obszary: poprawę dochodowości w rolnictwie, usprawnienie agencji obsługujących rolnictwo oraz aktywny udział w kształtowaniu polityki rolnej – zwrócił się do obecnych na spotkaniu minister. Wszelkie działania, które są podejmowane mają w swoim założeniu doprowadzić do wzrostu produkcji, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia rolnictwa oraz przetwórstwa płodów rolnych.

Obecni na spotkaniu rolnicy i przedstawiciele samorządów różnych szczebli mieli okazję do zadawania pytań na najbardziej nurtujące ich tematy. Zebranych szczególnie interesowały kwestie dotyczące likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim, możliwości uzyskania dopłat z Unii Europejskiej oraz renty strukturalne.

Nie bez znaczenia pozostawała również sprawa dotycząca ułatwiania startu młodym rolnikom – Uważam, że uda się wygospodarować środki na wyższe premie także dla młodych rolników - mówił minister.

Na spotkaniu nie zabrakło również pytań związanych z uelastycznieniem i uproszczeniem procedur składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Minister zapewnił, ze dołoży wszelkich starań w kierunku uproszczenia już w następnym roku wniosków tak, aby były przygotowane pod kątem potrzeb rolników, a nie sytemu informatycznego.

Podczas spotkania minister odniósł się także do kwestii związanych z planami dotyczącymi wykorzystania biopaliw i odnawialnych źródeł energii, jak również do sprawy dotyczącej reorganizacji struktury i funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Pragnę uspokoić rolników w sprawie KRUS. Jest to system trwały, badania wykazały, że należy do jednych z najlepiej zorganizowanych w Europie. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że wymaga pewnych zmian uwzględniających podstawowe zasady wysokości stawki oraz gwarancje wyższego uposażenia emerytalno-rentowego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in.: senator Jan Wyrowiński, poseł Partii Demokratycznej, Marian Filar, posłanka Klubu Parlamentarnego PSL, Ewa Kierzkowska, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Dariusz Kurzawa oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz powiat reprezentował Wicestarosta Grudziądzki i szef lokalnego PSL-u,  Edmund Korgol.

 

 

drukuj (Wykorzystać rolniczy potencjał)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 7.04.2008

« wstecz

baner toplayer
23