Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 12 Listopada 2019

Imieniny

Mateusza, Renaty, Witolda

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Z obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia podsumowała w czwartek, 19 czerwca  projekt współfinansowany z EFS (poddziałanie 6.1.3.- poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) pn. „Ja Wam pokażę – Idę do pracy”.

 
W obradach, oprócz przedstawicieli władz miasta, powiatu oraz grudziądzkiego PUP, wziął także udział Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Adam Horbulewicz, który omówił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Na spotkaniu przedstawiono również informacje dotyczące dodatkowych środków pozyskanych przez PUP w bieżącym roku na realizację programów: „Praca i środowisko 2008” (kwotę 1 440 000 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia w ramach robót publicznych) oraz 2 072 800 zł na realizację projektu „Damy radę” (na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy).
W trakcie obrad Rada zaopiniowała propozycje utworzenia nowych kierunków kształcenia. Od nowego roku szkolnego 2008/09 ZSP w Łasinie oraz Technikum Gastronomiczne w Grudziądzu wzbogacą swoją ofertę edukacyjną o kolejne, interesujące kierunki: technik prac biurowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie) oraz technik obsługi turystycznej i kucharz (Technikum Gastronomiczne w Grudziądzu).
Na posiedzeniu omówiono także analizę sprawozdawczości dotyczącej bezrobocia za maj 2008 r. oraz zaopiniowano bieżący limit środków algorytmu 2008 r.

drukuj (Z obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 24.06.2008

« wstecz