Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 2 Grudnia 2020

Imieniny

Balbiny, Pauliny, Aurelii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Sprawnie i skutecznie zapobiec zimowym tragediom

O stanie przygotowań administracji powiatowej, służb i inspekcji do zabezpieczenia funkcjonowania powiatu w okresie nadchodzącej zimy rozmawiał wczoraj z przedstawicielami służb mundurowych i drogowych Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski. 

 
Na posiedzeniu grupy roboczej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta zapoznał uczestników spotkania z treścią pisma od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zadań z zakresu funkcjonowania administracji oraz służb i straży w sytuacji gwałtownego ataku zimy.
Koordynacja działań służb ma polegać m.in. na
- rozpoznaniu miejsc tymczasowego zakwaterowania osób ewakuowanych z powodu negatywnych skutków zjawisk zimowych;
- bieżącym monitorowaniu sytuacji w zakresie transportu, szczególnie szkolnego, utrzymaniu dróg oraz zaopatrzeniu ludności;
- zabezpieczeniu sprawnego obiegu informacji pomiędzy administracją samorządową, służbami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz organami pomocy społecznej w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu i zaopatrzenia osobom bezdomnym.
Wraz z nadejściem zimy i pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi na pomoc mogą liczyć osoby potrzebujące. W czasie mroźnej aury nie będą pozostawieni sami sobie. W noclegowniach uzyskają schronienie przed zimnem, otrzymają gorący posiłek i niezbędną odzież.
- Pomocą bezdomnym służy noclegowania dla mężczyzn - Schronisko im. Brata Alberta i Ośrodek Profilaktyki, Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu dla bezdomnych kobiet. Dzwoniąc pod nr: (0-56) 643-30-64 do Schroniska Brata Alberta przy ul. Parkowej 22 oraz (0-56) 450-11-49 do Ośrodka dla Kobiet przy ul. Waryńskiego 36 osoby pozbawione dachu nad głową mogą uzyskać pomoc - informuje Jarosław Poznański, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiatowy Zarząd Dróg będzie przyjmować zgłoszenia o ewentualnych zagrożeniach drogowych związanych z obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami. Ekipa PZD zajmie się monitorowaniem sytuacji na drogach. Numery, pod które można przekazywać informacje o utrudnieniach w ruchu to: (0-56) 46-482-57 lub 0-604-512-615.
Jak właściwie zabezpieczyć dom przed zimą i uchronić się przed ryzykiem wystąpienia zagrożeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektów i urządzeń przypomina - Inspektor Nadzoru Budowlanego, Paweł Grochocki.
- W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym apeluję do właścicieli i zarządców o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Mieszkańcy powiatu powinni pamiętać o konieczności czyszczenia kominów (dwa razy w sezonie  zimowym). Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu pieców C.O. na paliwo stałe. W sytuacji awarii w dostawie prądu należy opróżniać palenisko w celu zapobieżenia tragedii. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy systematyczne usuwanie zalegającego śniegu i lodu z budynków oraz posypywanie piaskiem chodnika. Zgodnie z Art. 62 pkt 3 ustawy Prawo budowlane na użytkownikach obiektów spoczywa obowiązek dwukrotnego w ciągu roku dokonywania przeglądów budynków wielkopowierzchniowych (powyżej 2 tys. m²) i składania powiadomienia do inspektora nadzoru budowlanego. O przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu powinno się pisemnie zawiadomić w terminach: do 31 maja i do 30 listopada. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary pieniężne, które może nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego albo sąd – wyjaśnia Paweł Grochocki.
W sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia zdrowia lub życia na sygnały od mieszkańców reagować będzie działający przy staroście Inspektor Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – insp. Piotr Jankowski (całodobowa służba, nr tel.0-604-780-270).

drukuj (Sprawnie i skutecznie zapobiec zimowym tragediom)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2008-11-28

« wstecz

baner toplayer
covid-19