Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 30 Października 2020

Imieniny

Edmunda, Przemysława, Zenobii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Starosta zaprosił do dyskusji o komunikacji

W czwartek, 26 lutego br., na zaproszenie Starosty Grudziądzkiego, Marka Szczepanowskiego, przybyli do starostwa przedstawiciele gmin oraz firm, które świadczą usługi transportu osób. Rozmawiano o funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, a przede wszystkim o rozwiązaniach, które zapewniłyby lepszą obsługę przewozową mieszkańców gmin.

 
Spotkanie stanowiło forum wymiany poglądów i doświadczeń, było również okazją, by przedstawiciele poszczególnych gmin zaprezentowali oczekiwania mieszkańców w zakresie komunikacji.
Branżę transportową reprezentowali przewoźnicy: PKS w Grudziądzu, Veolia Transport Toruń, Merc Bus, Tomkas oraz Sprint Bus.
Dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania, potwierdziła wzrastające zapotrzebowanie na przewozy osób. Tylko połączenie możliwości ekonomicznych firm ze wsparciem finansowym samorządów gminnych pozwoli na sukcesywne zwiększanie dostępności do środków komunikacji dla mieszkańców miejscowości, w których linie autobusowe są najrzadziej obsługiwane przez przewoźników.
Zainteresowane strony – przewoźnicy oraz przedstawiciele gmin i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu - zgodnie podkreślają, że dialog i współpraca posłużą usprawnieniu systemu połączeń komunikacyjnych, by jeszcze lepiej dostosować go do potrzeb mieszkańców.  
W rozmowach brali również udział: Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski i jego zastępca Edmund Korgol, Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Andrzej Rodziewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Jerzy Wołoszyn oraz Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, Janusz Różański.

drukuj (Starosta zaprosił do dyskusji o komunikacji)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2009-03-05

« wstecz