Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 17 Lipca 2019

Imieniny

Anety, Bogdana, Jadwigi

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Na terenie powiatu rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Wczoraj przed Powiatową Komisją Lekarską stanęli mężczyźni z roczników 1990 i starszych podlegający obowiązkowi odbycia służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 10 czerwca br. , prowadzona jest w wynajętych przez starostwo pomieszczeniach przy ul. Parkowej 22.

 
- Znowelizowana ustawa o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej zamiast poboru i obowiązkowej służby wprowadziła pojęcie kwalifikacji wojskowej. Kandydatom do wojska zakładana jest ewidencja, wręczane są orzeczenia komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz książeczki wojskowe. Po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej, tj. po 14 dniach wszystkie osoby przeniesione będą z mocy ustawy do rezerwy – mówi przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień, Andrzej Skowron.
Ustawa reguluje kwestie dotyczące terminu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czasu jej trwania na terytorium RP, roczniki oraz grupy osób zobowiązane do spełnienia tego obowiązku.W myśl przepisów ustawowych obowiązek stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi spoczywa na: mężczyznach urodzonych w roku 1990 i z lat wcześniejszych, którzy zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby oraz tych,którzy zostali uznani, ze względu na stan zdrowia , za zdolnych do czynnej służby wojskowej i złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynności służby wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy. Do stawienia się przed komisją wzywane będą także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/09 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, kobiety posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.
Inspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Piotr Jankowski, nadzorujący  pracę komisji z ramienia Starosty poinformował, że w tym roku wezwanie otrzymało 336 osób z rocznika 1990, 13 osób z roczników starszych oraz 2 kobiety.Każdy kandydat do służby wojskowej musi mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, świadectwo ukończenia szkoły, aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm oraz dokumentację lekarską.
Wśród kandydatów do służby wojskowej jest też Łukasz Ćwiek, absolwent grudziądzkiego Ekonomika.
- Zainteresowanie wojskiem zaszczepił we mnie ojciec, który pracuje w wojsku. Od najmłodszych lat lubiłem słuchać opowieści taty, co z czasem przerodziło się w marzenia o mundurze. W przyszłości chciałbym studiować w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu – mówi Łukasz.
 

drukuj (Na terenie powiatu rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 26.05.2009

« wstecz