Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 17 Września 2019

Imieniny

Justyny, Adriany, Hildegardy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Partnerska współpraca samorządów zaowocuje inwestycjami drogowymi

Powiat grudziądzki oraz gminy Grudziądz, Rogóźno i Świecie nad Osą przygotowały propozycje remontów dróg w ramach samorządowego partnerstwa ze środków własnych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, popularnych „schetynówek”. Jeśli projekty zyskają akceptację wojewody, to wspólne działania samorządów pozwolą na poprawę stanu technicznego blisko 15 km dróg na terenie powiatu.

 
Samorządy gminne, wspólnie z samorządem  powiatowym, starają się w miarę możliwości eliminować narastające problemy związane z modernizacją dróg. Władze samorządowe otrzymały w tym zakresie znaczące wsparcie od administracji rządowej, o czym świadczą nakłady finansowe kierowane do gmin i powiatów w ramach „schetynówek”.
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych samorządy powiatowe mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch projektów, natomiast samorządy gminne mogą zgłosić tylko jeden projekt inwestycyjny w danym roku budżetowym. Istotnym wymogiem programu jest, aby projekt był zrealizowany w roku, na który składany jest wniosek o dofinansowanie.
Nabór wniosków na budowę „schetynówek” potrwa do 30 września br. Przypomnijmy, że w pierwszym naborze (do 21 listopada 2008 r.) udało się powiatowi grudziądzkiemu wraz z partnerskim udziałem Miasta i Gminy Grudziądz sfinalizować przebudowę 1350-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1351 C Zakurzewo-Mokre.
We wrześniu br. powiat będzie wnioskował o dofinansowanie dwóch projektów. W ramach pierwszego zaplanowano remonty dróg powiatowych: nr 1407 C Rywałd – Lisnowo, nr 1354 C Dusocin-Zarośle i nr 1402 C Mełno-Linowo przy partnerskim współudziale Gminy Gruta. Drugi projekt obejmie kontynuację przebudowy drogi Zakurzewo-Mokre na odcinku 1600 metrów.
W proces pozyskiwania środków ze „schetynówek” zaangażowały się gminy Grudziądz, Rogóźno i Świecie nad Osą. Przy współudziale rządowych pieniędzy gmina Grudziądz zamierza sfinansować przebudowę odcinka drogi gminnej nr 40109 Mokre-Wieś do drogi nr 1350 C, 40312 Mokre-Mokre, do jej remontu samorząd powiatowy dołoży 163.570 tyś złotych. Wsparcie finansowe ze strony powiatu otrzymają również gminy - Rogóźno (163.570 tyś zł) na przebudowę drogi gminnej nr 041216 C Dusocin-Białochowo oraz gmina Świecie nad Osą z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni dróg gminnych nr 041501 C i 041503 C w Linowie i Świeciu n/d Osą.
 
Podsumowując - w bieżącym roku powiatowi grudziądzkiemu udało się wiele osiągnąć. Sukcesem zakończyły się starania samorządu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO przebudowy ponad 5-km odcinka drogi nr 1405 C Słup-Świecie nad Osą (o czym informowaliśmy wcześniej). Ponadto ze środków własnych powiatu wyremontowano 872-m odcinek drogi 1416 C Zielnowo oraz nawierzchnię drogi nr 1408 C w miejscowości Bursztynowo.

drukuj (Partnerska współpraca samorządów zaowocuje inwestycjami drogowymi)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 22.09.2009

« wstecz