Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 17 Listopada 2019

Imieniny

Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wspólnie uchwyćmy sedno

W dniu 2 lipca br. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym miała miejsce debata nt.: Instytucje pomocy społecznej – dziś i jutro pod hasłem „Wspólnie uchwyćmy sedno”.

Na zaproszenie Starosty Grudziądzkiego Marka Szczepanowskiego obecnością w debacie zaszczycili nas: Pani Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Polityki i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pan Mieczysław Augustyn – Senator RP, Pan Andrzej Kłopotek – poseł RP, Pani Dorota Hass – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Pani Dorota Wróblewska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Ponadto w panelu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych.

Temat debaty, która była znakomitą okazją do wymiany poglądów i wiedzy, skupił się na omówieniu potrzeby zmian systemowych w zakresie realizacji polityki społecznej państwa poprzez określenie zasad jej prowadzenia, aby:

-              zapewnić koordynację programowania i realizacji polityki społecznej jako polityki publicznej obejmującej wszystkie sfery społecznej aktywności państwa;

-              włączyć działania wszystkich służb społecznych na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się poza rynkiem pracy;

-              zintegrować działania służb pomocy społecznej z działaniami publicznych służb zatrudnienia, innych służb i partnerów społecznych oraz organizacji;

-              wzmocnić działania na rzecz edukacji młodzieży i dorosłych poprawiające ich sytuacje na rynku pracy;

-              zwiększyć rolę i możliwości partnerów społecznych i gospodarczych w realizacji działań na rzecz polityki społecznej państwa.

Przesłanki zmian systemowych ujęte zostały w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej, która, jako spójny dokument, określać będzie zasady planowania, realizacji i oceny polityki społecznej prowadzonej w ramach polityki rozwoju oraz w ramach przedsięwzięć Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej, a także podmioty realizujące tę politykę. Projektowana regulacja ma również na celu stworzenie warunków do wykorzystania funduszy europejskich w okresie 2007 – 2013.

 

  • autor: Izabela Przanowska, data: 03.07.2007

« wstecz