Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 17 Listopada 2019

Imieniny

Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki
W dniach od 10 do 15 lipca 2007 roku grupa młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego pod opieką Małgorzaty i Michała Kosowiczów z Grudziądza oraz Jolanty Darłak ze Świecia nad Osą już po raz czwarty z rzędu uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim. Jest to młodzież od czterech lat współpracująca ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu na niwie edukacji ekologicznej i promocji powiatu wśród rówieśników (i nie tylko) z innych części kraju (i również nie tylko J ), zrzeszona w 2 drużynach harcerskich: „Kamyki” i „Szperacze”. Wyjazd na Zlot poprzedzony był całoroczną pracą przy zbieraniu materiałów do wykonania kroniki z obowiązującego w tym roku drużyny grunwaldzkie zadania „Ślady Dziejów – dziedzictwo materialne”. Nasza młodzież między innymi zajęła się historią i środowiskiem przyrodniczym Mełna i jego okolic. Opracowany materiał okazał się na tyle dobry, że opracowująca go drużyna „Szperacze” otrzymała wyróżnienie. Podczas Zlotu nasza młodzież brała czynny udział we wszystkich imprezach. Ponadto „Szperacze” pod wodzą Michała Kosowicza przez dwa dni prowadzili warsztaty ekologiczne dla uczestników imprezy. Prawie 1000 harcerzy i skautów (przybyli z Francji) dowiedziało się między innymi o tym, że w powiecie grudziądzkim rośnie jeden z najstarszych i najgrubszych dębów w Polsce – dąb „Chrobry” w Nogacie koło Łasina, że w okolicy Grudziądza można dokonać odkryć speleologicznych pod wychodniami zlepieńców plejstoceńskich oraz poznało uroki rezerwatu „Dolina Osy”. A prowadzącymi zajęcia dla swoich rówieśników byli uczestnicy wiosennych warsztatów ekologicznych, które odbyły się w Łasinie. Wszystkie ekipy odwiedzające „nasz” punkt edukacyjny otrzymały bogaty zestaw materiałów promocyjno-edukacyjnych, w tym foldery, widokówki i przewodniki  po powiecie grudziądzkim oraz wydawnictwa pozyskane od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Ogólnopolskiego Komitetu Ochrony Orłów czy od Welskiego Parku Krajobrazowego. Poza działaniem na „punkcie ekologicznym” nasza młodzież współorganizowała zlotowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, prezentacje harcerskiej twórczości artystycznej na głównej estradzie odbywających się w tym czasie Dni Grunwaldu oraz mszę świętą celebrowaną przez abp. Edmunda Piszcza (tutaj „Szperacze” zapewnili oprawę muzyczną). Za swą aktywność podczas tej ogólnopolskiej (a właściwie międzynarodowej) imprezy po raz kolejny nasza młodzież zebrała wiele pochwał od Komendy Zlotu, i po raz kolejny udowodniła, że jest znakomitym ambasadorem swojej „małej ojczyzny” – powiatu grudziądzkiego. Nasza młodzież udzieliła wywiadu dla Programu I Polskiego Radia i Radia RFM FM, została ponadto po raz kolejny wytypowana na spotkanie z Naczelnikiem ZHP Hm. Teresą Hernik i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem Jackiem Kotasem.
  • autor: Michał Kosowicz, data: 19.07.2007

« wstecz