Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 21 Lipca 2019

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Szkolenie pn.: "Rodziny dysfunkcyjne, młodzież, patologie społeczne, trudności wychowawcze"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

organizuje szkolenie, które będzie prowadzone przez

Centrum Szkoleń Administracji Publicznej we Wrocławiu - Grupa Ergo

pn.:

 

Rodziny dysfunkcyjne, młodzież, patologie społeczne,

trudności wychowawcze

Cel szkolenia:

Ø Dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy z zakresu dysfunkcji rodzin, patologii społecznych, trudności wychowawczych

Ø Nabycie przez uczestników umiejętności pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi

Termin i miejsce szkolenia:   Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, sala nr 12

29-30-31 październik 2007 w godz. 9.00-15.00

Osoby prowadzące:

Ø Dorota Stec – psycholog społeczny, metodyk pracy socjalnej, kurator sądowy przy SR we  Wrocławiu, praktyk oraz uczestnik prac konsultacyjnych nad Kontraktem socjalnym, przedstawicielka Pracowni Doradczo-Szkoleniowej programów Polityki Społecznej Grupy Ergo

Ø Aurelia Włoch – polityk społeczny, metodyk pracy socjalnej, uczestniczka prac konsultacyjnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nad powstaniem rozporządzenia o Kontrakcie socjalnym, przedstawicielka Pracowni Konsultacyjno-Szkoleniowej Programów Polityki Społecznej

Główne zagadnienia szkolenia:

Ø Praca socjalna z rodziną w kryzysie, sytuacje kryzysowe, przemoc w rodzinie - rozpoznawanie sygnałów świadczących o występowanie przemocy, umiejętność przeprowadzania rozmowy, diagnoza, skuteczna interwencja i pomoc

Ø Usamodzielnienia, wyuczona bezradność – jak pomagać uzależnionym, ofiarom przemocy, postępowanie z domownikami dorosłymi agresywnymi

Ø Przemoc seksualna w rodzinie – praca ze sprawcą przemocy, molestowanie seksualne małoletnich

Ø Problemy towarzyszące umieszczaniu osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nawiązywanie kontaktów dotyczących powrotu dziecka do rodziców biologicznychØ Poprawa komunikacji interpersonalnej w relacjach wychowawca-wychowanek

Ø Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem, psychologiczny trening umiejętności wychowawczych

Ø Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Kontakt i praca z dzieckiem doświadczającym przemocy, techniki i metody pracy z trudną młodzieżą

Ø Praca socjalna z rodziną wieloproblemową

Ø Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej

Ø Specyfika pracy z trudnym klientem

Ø  Ø Uzależnienie i współuzależnienie

     Ø Pomoc rodzinom zastępczym w sytuacji kryzysowej

Ø     

Zajęcia odbywać się będą w grupie liczącej do 25 osób.

Oferta szkoleniowa skierowana została do pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz do reprezentantów Policji – generalnie do osób zajmujących się pracą z rodzinami i młodzieżą.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu www.powiatgrudziadzki.pl w dniu 23 października 2007r.

Szkolenie będzie miało formę 3-dniowych warsztatów z elementami wykładu interaktywnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksowe autorskie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

drukuj (Szkolenie pn.: "Rodziny dysfunkcyjne, młodzież, patologie społeczne, trudności wychowawcze")

  • autor: Izabela Przanowska, data: 17.10.2007

« wstecz