Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 22 Maja 2019

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Na 314 powiatów ziemskich samorządu terytorialnego w Polsce poddanych badaniu finansowemu za 2016 r. Powiat Grudziądzki w rankingu znalazł się na wysokim 16 miejscu. Jest to zdecydowany sukces władz samorządu powiatowego, który realizuje zakres swoich zadań przy racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych, pomimo niewielkiego potencjału ekonomicznego.  „Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób. Jest to niewątpliwie osiągnięcie Zarządu Powiatu i pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, którzy dzięki zaangażowaniu, dobrej współpracy i wspólnemu działaniu należycie wykonali budżet 2016 rok, a dobrze zrealizowane zadania wpłynęły pozytywnie na wysoką ocenę powiatu" - powiedział Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol.

Oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego dokonał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych bazując na zestawiu siedmiu wskaźników tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Badaniu poddano również miasta na prawach powiatu - 66, gminy miejskie – 237, gminy miejsko – wiejskie – 616 oraz  gminy wiejskie – 1559. W rankingu dla miast na prawach powiatu Miasto Grudziądz zajęło 61 lokatę. Natomiast wśród gmin miejsko - wiejskich z terenu powiatu grudziądzkiego najwyżej został oceniony Radzyń Chełmiński, na 122 miejscu. Gmina Grudziądz znalazła się na 131 miejscu w kategorii gmin wiejskich.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-07-12

« wstecz

baner toplayer
kr