Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 12 Grudnia 2019

Imieniny

Aleksandra, Dagmary, Joanny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Sesja Rady Miejskiej w Radzyniu Chełmińskim

Wczoraj odbyła się XI sesja Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. W porządku posiedzenia znalazło się siedem  projektów uchwał.

Obrady rozpoczęły się prezentacją projektów związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych na terenie gminy przez spółki Nowa Energia Sp.z o.o. z Gdyni oraz warszawską PEP (Polish Energy Partners S.A.).

Wśród przyjętych przez radnych uchwał znalazły się: uchwała w sprawie ustalenia 1q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008 r., określenia stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok i wysokości stawek podatku od środków transportowych. Radni zadecydowali również o wysokości opłaty targowej, opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim oraz przyjęciu regulaminu wynagradzania nauczycieli. Ostatnia przegłosowana uchwała przez radnych dotyczyła pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski, który zwrócił uwagę na najważniejsze kierunki działania powiatu, uwzględniając przy tym skalę oraz jego możliwości finansowe. Wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zapowiedział dalszą współpracę w zakresie przygotowania do absorpcji środków pomocowych pochodzących z unijnych programów na kluczowe inwestycje w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej.

W dalszej części obrad starosta odpowiadał na stawiane przez radnych pytania dotyczące zamierzeń inwestycyjnych powiatu oraz bieżących problemów związanych z utrzymaniem dróg oraz remontów na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

W piątek, 7 grudnia br. na IX sesji w Starostwie Powiatowym obradować będzie Rada Powiatu Grudziądzkiego.

drukuj (Sesja Rady Miejskiej w Radzyniu Chełmińskim)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 05.12.2007

« wstecz

baner toplayer
odprac