Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 25 Listopada 2017

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

Oświadczenie - załącznik do wniosku na uzgodnienie z zasad korzystania z przystanków

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego