Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 25 Listopada 2017

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Komplet druków-wniosek dla osoby podopiecznej - obszar D

Komplet druków-wniosek dla osoby podopiecznej - obszar C

Komplet druków-wniosek dla osoby podopiecznej - obszar B1-B4

Komplet druków-wniosek dla osoby podopiecznej - obszar A

Komplet druków-wniosek dla osoby dorosłej - obszar F

Komplet druków-wniosek dla osoby dorosłej - obszar E

Komplet druków-wniosek dla osoby dorosłej - obszar C

Komplet druków-wniosek dla osoby dorosłej - obszar B1-B4

Komplet druków-wniosek dla osoby dorosłej - obszar D

Komplet druków-wniosek dla osoby dorosłej - obszar A

Zasady oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd

Punktowy system ocen dla poszczególnych obszarów-dzieci

Punktowy system ocen dla poszczególnych obszarów

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dla osób fizycznych)
Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym