Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 23 Maja 2018

Imieniny

Emilii, Iwony, Leontyny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Strażackie OSCARY

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” ogłaszają II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018 na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

Ideą Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu oraz wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. 

Nagrody za najlepsze projekty i inicjatywy zostaną przyznane w 12 kategoriach tj. bezpieczeństwo lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochrona środowiska, edukacja, aktywizowanie seniorów, dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.

W tej edycji została równie utworzona kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować” , będąca częścią programu edukacyjnego realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegółowe informacje  o tej kategorii znajdują się na stronie internetowej: www.zosprp.pl i www.wosp.org.pl.

Zgłoszenia mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne lub zespoły projektowe poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  opis zrealizowanego projektu. Dokumentację konkursową należy przesłać na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: FLORIANY do końca lutego 2018 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.floriany.pl

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2017-12-18

« wstecz