Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 27 Listopada 2020

Imieniny

Wirgiliusza, Angeliki, Leonarda

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Posiedzenie

Dnia 1 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Grudziądzki Edmund Korgol.
W skład zespołu wchodzą:  Przewodniczący: Starosta Grudziądzki – Edmund Korgol, Zastępca Przewodniczącego: Wicestarosta Grudziądzki – Marek Szczepanowski oraz członkowie: Komendant Miejski Policji w Grudziądzu – Dariusz Knoff, Komendant Miejski PSP w Grudziądzu – Robert Gutowski, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu – Bolesław Biernacki, Dyrektor PSSE w Grudziądzu – Andrzej Banasiak, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Anita Ciecióra, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Paweł Grochocki, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – Janusz Różański, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Bożena Grabda, Sekretarz Powiatu – Sławomir Piernicki, Skarbnik Powiatu – Grażyna Kalita, pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Marek Kannenberg i kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Grudziądzu: Kazimierz Sobótka, Edward Wiatrowski, Henryk Pasik, Marek Ziemer.
Oprócz przedstawicieli zespołu w spotkaniu uczestniczyli także por. Łukasz Kopka z WKU w Grudziądzu, zastępca Komendanta Miejskiego KM PSP w Grudziądzu – Dariusz Sengerski i Krzysztof Michalak (KMP w Grudziądzu). Głównym tematem obrad było omówienie procedur oraz wypracowanie decyzji dotyczących zapobiegania zawleczenia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na teren powiatu grudziądzkiego oraz wypełnienie obowiązków wynikających z ogłoszonych „Rekomendacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w zakresie organizacji przedsięwzięć  realizowanych w celu ograniczenia ryzyka zawleczenia choroby afrykańskiego pomoru świń  na obszar województwa kujawsko-pomorskiego”.

Ponadto przedstawiciele służb i inspekcji omówili sytuację dotyczącą bezpieczeństwa ludności na terenie powiatu grudziądzkiego w roku 2017.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-02-02

« wstecz

baner toplayer
covid-19