Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 28 Listopada 2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Podział środków z PFRON-u

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje ze w dniu 28.02.2018 r. na  posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XXVI/4/2018 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PUP w Grudziądzu) przeznaczono 66 000,00 zł w tym na :

a. wydatki  na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 26 000,00 zł;

b. zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 40 000,00 zł;

Na zadania  z zakresy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PCPR w Grudziądzu) przeznaczono 1 351 488,00 zł w tym na:

               a.  dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 103 724,00 zł;            

               b. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 68 000,00 zł;

               c. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 147 764,00 zł;                      

d. dofinansowanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 27 000,00 zł;

e. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym 5 000,00 zł;

Projekt uchwały przed skierowaniem na posiedzenie Rady Powiatu został  pozytywnie zaopiniowany przez  Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grudziądzkim.

  • autor: Monika Partyka, data: 2018-03-13

« wstecz

baner toplayer
covid-19