Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 28 Listopada 2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Projekt „Rodzina w Centrum”

W dniu 22 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbyło się czwarte i zarazem ostatnie spotkanie informacyjno – edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Cykl spotkań o tematyce rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach realizowanego w  partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszono rodziny zastępcze, wychowawców Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białochowie i w Wydrznie, przedstawicieli samorządów gminnych, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego. Uczestniczący w spotkaniach mogli zapoznać się  z regulacjami prawnymi w zakresie pieczy zastępczej, zasadami współpracy rodzin zastępczych z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, problemami wychowawczymi, z którymi mogą spotkać się rodziny zastępcze podczas sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz sposobami ich rozwiązywania.

Powiat Grudziądzki poszukuje kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej, w szczególności w kontekście potrzeby deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W Powiecie  funkcjonuje obecnie 29 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 51 dzieci.

W opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, system wsparcia rodzin zastępczych funkcjonuje na dobrym poziomie; rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz na pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego), mogą wziąć udział w warsztatach wychowawczych, grupach wsparcia oraz korzystać ze wsparcia koordynatorów kontaktujących się z rodzinami zastępczymi w ich miejscu zamieszkania.

W opinii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu rodziny zastępcze w dobrym stopniu zaspokajają potrzeby dzieci umieszczanych w tych rodzinach i skutecznie przygotowują je do samodzielności  w dorosłym życiu.

Mieszkańców Powiatu zainteresowanych prowadzeniem rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ( ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziadz, tel. 56 462 29 39) celem uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur i przepisów regulujących tworzenie  i funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastępczej.

 • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29
 • -
  • autor: Bożena Grabda, data: 2018-03-29

« wstecz

baner toplayer
covid-19