Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 3 Grudnia 2020

Imieniny

Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zgromadzenie Ogólne ZPP

W dniach 11 – 12 kwietnia br. Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol wziął udział w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie. Obecni w obradach delegaci przyjęli osiem stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego, m.in. dostępności komunikacyjne Polski lokalnej, finansowania powiatów i systemu oświaty oraz w sprawie nowoczesnej administracji. Ponadto ważnymi punktami debaty było omówienie stanowisk w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie problemów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a także zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Starostowie odnieśli się także do roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20 – lecie ich odrodzenia.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-04-13
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19