Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 1 Grudnia 2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych

W piątek (20 kwietnia br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął decyzję o wszczęciu  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  „Budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” . Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną projektu, poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-04-23

« wstecz

baner toplayer
covid-19