Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 3 Grudnia 2020

Imieniny

Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Informacja dla udających się do Federacji Rosyjskiej na MŚ FIFA 2018

Informacja o zasadach pobytu i meldunku w miejscu pobytu cudzoziemców na terenie
 Federacji Rosyjskiej podczas przeprowadzenia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku

 

W okresie, który rozpoczyna się na dziesięć dni przed datą rozegrania pierwszego meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 20181 i kończy się w dniu ostatniego meczu MS 2018 (od 4 czerwca do 15 lipca 2018 roku), cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybywają do Federacji Rosyjskiej w charakterze widzów MŚ 2018, wjeżdżają do Federacji Rosyjskiej, a w okresie, który rozpoczyna się na dziesięć dni przed datą rozegrania pierwszego meczu i kończy się po upłynięciu dziesięciu dni po dacie rozegrania ostatniego meczu MŚ 2018 (od 4 czerwca do 25 lipca 2018 roku) zagraniczni widzowie wyjeżdżają z Federacji Rosyjskiej bez załatwiania wiz na podstawie ważnych dokumentów, udowadniających ich tożsamość i uznawanych przez Federacje Rosyjską, i paszportu kibica (personalnej kartki kibica), zarówno w formie papierowej (na zalaminowanym blankiecie) jak i elektronicznej.

Paszport kibica stanowi potwierdzenie prawa cudzoziemca do wjazdu do Federacji Rosyjskiej, pobytu w Federacji Rosyjskiej wyjazdu z Federacji Rosyjskiej we wspomnianym okresie. Paszport kibica (FAN ID) jest personalną kartką kibica, która stanowi część systemu identyfikowania kibiców futbolowych wydawana jest w celu komfortowego i bezpiecznego pobytu widzów mundialu 2018 na stadionach, na których rozgrywane są mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018 w Federacji Rosyjskiej. Taką kartę powinien otrzymać każdy widz, który kupił bilet(y) na mecze MŚ 2018

Paszport kibica jest imiennym, wystawianym bezpłatnie i jednokrotnie dla każdego widza zalaminowanym identyfikatorem.

Podczas wjazdu do Federacji Rosyjskiej każdy cudzoziemiec otrzymuje kartę migracyjną, którą on musi zachować przy sobie w ciągu całego swego pobytu w Federacji Rosyjskiej.

W przypadku uszkodzenia lub utraty karty migracyjnej cudzoziemca, należy zwrócić się do właściwego oddziału ds. migracyjnych organu terytorialnego MSW Rosji w miejscu swego pobytu dla załatwienia duplikatu karty migracyjnej

Podczas przeprowadzenia mistrzostw światu w piłce nożnej FIFA 2018 w miastach Jekaterynburgu Kaliningradzie, Kazaniu, Moskwie, Niżnym Nowogrodzie, Rostowie nad Donem, Samarze, Sankt Petersburgu, Sarańsku, Soczi Wołgogradzie w okresie od 25 maja do 25 lipca 2018 roku cudzoziemiec w każdym mieście, gdzie będzie zwiedzać imprezy sportowe, podlega zameldowaniu w miejscu pobytu w ciągu jednej doby od dnia swego przybycia do miejsca pobytu. Jeżeli cudzoziemiec planuje spędzić w mieście organizacji imprez sportowych mniej niż jedną dobę, to dopuszcza się brak jego zameldowania w miejscu pobytu z wyjątkiem przypadku, kiedy będzie on przebywał w organizacji, która oferuje usługi hotelowe

Nie podlegają zameldowaniu w miejscu pobytu cudzoziemcy, którzy biorą udział w imprezach sportowych, w tym uczestnicy imprez sportowych, oraz przedstawiciele FIFA, organizacji filialnych FIFA, konfederacji i narodowych federacji piłki nożnej, wpisanych na listę FIFA

Cudzoziemiec w celu wypełnienia formularza zawiadomienia o przybyciu do miejsca pobytu okazuje stronie przyjmującej dokument, udowadniający jego tożsamość, i kartę migracyjną. W przypadku przybycia do nowego miejsca pobytu dodatkowo przedstawiany jest odrywany odcinek zawiadomienia o przybyciu do miejsca poprzedniego pobytu w Federacji Rosyjskiej Obowiązek zameldowania cudzoziemca w miejscu pobytu spoczywa na stronie przyjmującej. W charakterze strony przyjmującej mogą występować zarówno obywatele Rosji, jak i mieszkający na stałe w Federacji Rosyjskiej cudzoziemcy lub bezpaństwowcy, (którzy posiadają kartę stałego pobytu), a także osoby prawne, ich filie lub przedstawicielstwa, u których cudzoziemiec faktycznie się zakwateruje (będzie przebywać).

W razie pobytu cudzoziemca w hotelu stroną przyjmującą dla niego jest administracja hotelu.

Strona przyjmująca wypełnia zawiadomienie o przybyciu, które razem z kopią wszystkich stron dokumentu, udowadniającego tożsamość cudzoziemca, oraz kopią kartki migracyjnej przekazywane jest bezpośrednio organowi ewidencji migracyjnej, gdzie natychmiast wystawia się odpowiednia adnotacja o przyjęciu zawiadomienia o przybyciu, po czym odrywany odcinek zawiadomienia jest zwracany stronie przyjmującej.

Dalej strona przyjmująca przekazuje cudzoziemcowi odrywany odcinek zawiadomienia o przybyciu, który stanowi potwierdzenie jego zameldowania w służbie migracyjnej Opłata skarbowa za zameldowanie w miejscu pobytu nie jest pobierana. Nieprzedstawienie przez stronę przyjmującą w organie służby migracyjnej karty migracyjnej nie stanowi podstawy dla odmowy przyjęcia dokumentów, niezbędnych dla zameldowania cudzoziemca w miejscu pobytu.

Cudzoziemcy, którzy nie zostali zameldowani w miejscu pobytu, nie podlegają odpowiedzialności za naruszenie zasad ewidencji migracyjnej za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek zawiadomienia o miejscu swego pobytu jest nałożony na odpowiedniego cudzoziemca.

Wyżej wymienione dotyczy sytuacji, kiedy cudzoziemiec przebywa w miejscu zamieszkania, należącym do niego (ma prawo własności), oraz kiedy cudzoziemiec, który jest fachowcem o wysokiej kwalifikacji, występuje jako strona przyjmująca dla członków swojej rodziny.

 Oprócz tego, cudzoziemiec powinien samodzielnie zawiadomić oddział ds. kontroli migracyjnej organu terytorialnego MSW Rosji o swoim przybyciu do miejsca pobytu w przypadku dokumentalnie potwierdzonych okoliczności usprawiedliwiających (na przykład choroba, fizyczna niemożliwość itd.), które uniemożliwiają stronie przyjmującej samodzielne wystosowanie zawiadomienia do organu ewidencji migracyjnej Mieszkający na stałe w Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec (obywatel obcego państwa, który ma kartę stałego pobytu) ma prawo na samodzielne zawiadomienie o swoim przybyciu do miejsca pobytu odpowiedniego oddziału ds. migracyjnych organu terytorialnego MSW Rosji za pisemną zgodą strony przyjmującej.

 

W celu organizacji sprawnego meldunku cudzoziemców w organach terytorialnych MSW Rosji zostanie zorganizowane codzienne przyjęcie petentów w tym w weekendy i w święta -w dniach wolnych od pracy.

  • autor: Grzegorz Hajncel, data: 2018-06-15

« wstecz

baner toplayer
covid-19