Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 2 Grudnia 2020

Imieniny

Balbiny, Pauliny, Aurelii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. podjął Uchwałę Nr 70/43/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie powiatu grudziądzkiego w 2018 roku. Na realizację dotacji celowych dla spółek wodnych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł.

Tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, określa Uchwała Nr XXV/25/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r. poz. 2665).

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2017 r. Druki wniosku można pobrać poniżej w formacie word bądź pdf oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, I piętro, pokój 107.

drukuj (Dotacje dla spółek wodnych)

  • autor: Kazimierz Sobótka, data: 2018-06-28

« wstecz

baner toplayer
covid-19