Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 28 Lutego 2020

Imieniny

Romana, Makarego, Józefa

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Dotacje dla spółek wodnych

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. podjął Uchwałę Nr 70/43/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie powiatu grudziądzkiego w 2018 roku. Na realizację dotacji celowych dla spółek wodnych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł.

Tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, określa Uchwała Nr XXV/25/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r. poz. 2665).

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2017 r. Druki wniosku można pobrać poniżej w formacie word bądź pdf oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, I piętro, pokój 107.

drukuj (Dotacje dla spółek wodnych)

  • autor: Kazimierz Sobótka, data: 2018-06-28

« wstecz