Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 5 Grudnia 2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Głównym punktem  ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Grudziądzkiego (27.06.br.) było udzielenie przez radnych absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2017 rok.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2017 rok została podjęta.

Zaplanowane dochody powiatu grudziądzkiego na rok 2017 zostały wykonane w kwocie 25.547.417,40 zł (101% zaplanowanego budżetu), a wydatki w  wysokości 24.432.279,90 zł. W wyniku zmian w ciągu roku, budżet wyniósł odpowiednio: dochody 25.300.389,00 zł, a wydatki 26.212.982,00 zł. W wyniku tych zmian deficyt zwiększył się o 150.393,00 zł, tj do kwoty 912.593,00 zł. W strukturze dochodów największy udział mają subwencje z budżetu państwa – 47,8%, dochody z podatków PIT i CIT – 22,7%, dotacje celowe i rozwojowe – 17,3% i dochody własne – 12,2%.

Największe wydatki powiat grudziądzki poniósł w dziale Transport i łączność – 38,5%, Administracja Publiczna – 19,4%, Rodzina – 15,6%  oraz Oświata i wychowanie – 10,1%.

Wykonano również wiele ważnych inwestycji do których należą: przebudowa drogi powiatowej nr 1362 Sobótka – Rogóźno Zamek na odcinku 385m, budowa chodników w miejscowościach Dębieniec, Łasin, Mały Rudnik, Świecie nad Osą, Wałdowo Szlacheckie, Słup, Zakurzewo, Gruta. Ponadto przekazano dotacje celowe: do Gminy Grudziądz na realizację zadania pt. „Przebudowa dróg gminnych nr 040157C, 040158C Ruda – Szynych, do Gminy Rogóźno na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy”, do Gminy Łasin na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 041302C Nogat – Szynwałd oraz przebudowa drogi gminnej nr 041306C Szynwałd – Strzelce.

Dodatkowo przebudowano i zmodernizowano sieć IT w budynku Starostwa Powiatowego wraz z nadzorem inwestorskim, zainstalowano wentylację grawitacyjną w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Ponadto Urząd Miasta i Gminy  Łasin otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na częściowe sfinansowanie zakupu elektrokardiografu i ssaka medycznego.

W porządku obrad znalazły się również uchwały zmieniające w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 r. i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2021.

Radni Rady Powiatu głosowali również nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego, udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. Poza tym ocenili działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i w Grucie w 2017 r. i uchwalili Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-06-29
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19