Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 5 Grudnia 2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do dnia 7 listopada 2018 r. Wybory będą przebiegały w dwóch etapach:  

I. Etap pierwszy – zgłoszenie kandydatów,

II. Etap drugi – głosowanie.

Kandydatem na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego może być osoba, która:                                             

- jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;                                                                                               

- jest pełnoletnia;                                                                                                                                                     

- nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej.

Kandydatów do Rady zgłaszają organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do regulaminu. Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata przez organizację musi być poparte 2 rekomendacjami wystawionymi, przez inne niż zgłaszająca, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Jedna organizacja może wysłać rekomenduje tylu kandydatom, ilu uzna za godnych poparcia.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie zgłoszenia do Komisji Wyborczej na jeden z dwóch sposobów: (1) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac teatralny 2, 87-100 Toruń, (2) poczta e-mail (przesłanie skanu dokumentów) na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. Decyduje data wpływu do Komisji Wyborczej.

Więcej informacji na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

  • autor: Justyna Mądzielewska, data: 2018-10-23

« wstecz

baner toplayer
covid-19