Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 6 Grudnia 2020

Imieniny

Mikołaja, Nikoli, Jaremy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Jest ono organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem spotkania jest zaznajomienie zainteresowanych osób z wymogami oraz zasadami pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 grudnia 2018 r., o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

 

Udział jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane powinny się zgłaszać za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: sekretariat@pcprgrudziadz.pl, faks: 56 46 229 39) – do dnia 11 grudnia 2018 r.

 

  • autor: Marcin Dutkowski, data: 2018-12-07

« wstecz

baner toplayer
covid-19