Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 6 Grudnia 2020

Imieniny

Mikołaja, Nikoli, Jaremy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Staże we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie dla młodych mieszkańców regionu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, dotyczącym pomocy młodym osobom w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

 

W ramach projektu pn. „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” mieszkańcy naszego województwa, którzy mają od 18 do 35 lat, nie pracują i nie uczą się, mogą wyjechać na dwumiesięczne staże zawodowe za granicę. W projekcie mogą brać udział również osoby niepełnosprawne. Co ciekawe, uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów, a kieszonkowe wynosi 4.800 zł.

 

To już druga edycja tego projektu. W poprzedniej udział wzięło kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po zakończeniu przedsięwzięcia.

 

Tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będzie zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

 

Przed wyjazdem organizatorzy zapewnią uczestnikom przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

 

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu bądź powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu oraz zdobywaniu pracy.

 

W pierwszym etapie rekrutacji należy skompletować następujące dokumenty:

-  formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu;

-  nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy);

-  oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty można otrzymać:

-  na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność;

-  w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu – lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl;

-  w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz.

 

Dokumenty należy składać:

-  w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu – lista miejsc dostępna na stronie www.pte.bydgoszcz.pl;

-  na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl);

-  w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz;

-  telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i niemających dostępu do komputera) pod numerem 52 322 90 61 lub mailowo na adres mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan).

 

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie, zaproszone zostaną do kolejnego etapu, którym jest rozmowa indywidualna z pracownikami projektu.

 

Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2019 r. w godz. 11-14 w grudziądzkiej siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B-25.

 

Spotkanie skierowane jest dla osób w wieku od 18 do 35 lat, mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.

 

Zgłoszenia na spotkanie w Grudziądzu przyjmowane są za pomocą  formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo/formularz-kontaktowy-3, a także telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820, 797 304 124.

 

Operatorem wsparcia i organizatorem staży jest beneficjent środków unijnych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, które będzie obecne na spotkaniu i przekaże zainteresowanym niezbędne informacje.

 

Autor informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

  • autor: Marcin Dutkowski, data: 2019-01-03

« wstecz

baner toplayer
covid-19