Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 27 Listopada 2020

Imieniny

Wirgiliusza, Angeliki, Leonarda

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Nabór do komisji konkursowych

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z organizacją otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych.

Zgłoszenie kandydatur należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. do . Formularze należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane osobowe podane są w formularzu), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Polityki Społecznej

Biuro współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

 

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 31 stycznia 2019 r.

 Więcej informacji na adres e-mail:ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Tel. 571 293 076, 571 293 077, 571 204 292

  • autor: Justyna Mądzielewska, data: 2019-01-09

« wstecz

baner toplayer
covid-19