Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 25 Listopada 2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Program „Mama 4+”

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

 

Oznacza to, że dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci
i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania mają prawo do otrzymania świadczenia.
O świadczenie można ubiegać się już od 1 marca 2019 r.

 

Świadczenie może być przyznane:

 • Matce, która:
 • urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,
 • osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 60 lat,
 • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).
 • Ojcu, który:
 • wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę,
 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 65 lat,
 • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje:

 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jeżeli wnioskodawca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS.

Szczegółowe informacje, warunki, kryteria i druki dostępne są na stronie internetowej:

www.zus.pl

 

Infolinia: 22 560 16 00

(czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00) oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

 • autor: Izabela Przanowska, data: 2019-03-14

« wstecz

baner toplayer
covid-19