Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Piątek 26 Kwietnia 2019

Imieniny

Klaudiusza, Marzeny, Marceliny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

 

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają
na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina
w Centrum 2”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia 2019 r., o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym
w Grudziądzu. Udział jest bezpłatny.

 

Tematem spotkania będzie „Komunikacja – porozumienie między dzieckiem a rodzicem”. Poprowadzi je Aleksandra Gawinecka, psycholog, pracownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej i jej Koordynacji oraz Działań Interwencyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Celem spotkania jest zaznajomienie zainteresowanych osób z wymogami oraz zasadami pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących sytuacji dziecka
w pieczy zastępczej.

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Chętni powinny zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: sekretariat@pcprgrudziadz.pl, faks: 56 46 229 39) – do dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

  • autor: Bożena Grabda, data: 2019-04-03

« wstecz

baner toplayer
2