Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 5 Grudnia 2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr VII/136/19 w sprawie  wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę antysmogową). Powyższa uchwała jest aktem prawa miejscowego  i została opublikowana 3 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego po poz. 374, dostępna po linkiem :

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-viii13619-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-24-czerwca-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-ograniczen-i-zakazow-w-zakresie-eksploat/

Zakres podjętych rozwiązań w uchwale jest następujący :

dot. paliwa:

od 1 września 2019 r.  zakaz spalania : węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem , paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % i  biomasy  stałej o wilgotności  w stanie roboczym powyżej 20 % ;

dot. kotłów na paliwa stałe:

od 1 września 2019 r. obowiązek  instalacji kotłów, których eksploatacja spełnia następujące przesłanki:

  • sprawność cieplna i emisja zanieczyszczeń spełnia wymagania określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • jej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń spełniają wymagania określone w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,

od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów oddanych do eksploatacji przed dniem1 września 2019 r. niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4, 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub niespełanijących wymagań określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189  z dnia 28 kwietnia  2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe – od dnia 1 stycznia 2024 r.

od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, spełniających wymagań  w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.

 

dot. ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, np. kominków :

od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, oddanych do eksploatacji przed dniem 1 września 2019 r. które  nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, chyba że zostaną  one doposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w pkt 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

drukuj (Uchwała antysmogowa)

  • autor: Anna Wszołek, data: 2019-08-19

« wstecz

baner toplayer
covid-19