Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „RÓWNAĆ SZANSE”!

Jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży a partnerem regionalnym Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.

 

W konkursie grantowym mogą wziąć udział lokalne organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych fundacji, stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 

Celem Regionalnego Konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

 

Wnioski w przyjmowane są do 7.10.2019 do godz. 12:00 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronach: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs i http://www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse Tam też znajdują się dokumenty konkursowe: zasady konkursu, wzór wniosku, kryteria oceny formalnej i kryteria oceny merytorycznej.

Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast. Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

 

 

  • autor: Sylwia Gajewska, data: 2019-08-28

« wstecz