Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 1 Czerwca 2020

Imieniny

Jakuba, Justyny, Konrada

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2019 r. pod poz. 4888 zostało zamieszczone ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej  Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej  przy Staroście Grudziądzkim. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, do jej zakresu działań należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz  realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  2.  opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3.  ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydata  może zgłosić działająca na terenie powiatu grudziądzkiego organizacja pozarządowa, fundacja oraz jednostka samorządu terytorialnego. Zgłoszenie powinno  zawierać  dane osoby zgłaszanej, opinię organizacji lub organu o kandydacie.

Zgłoszenia można dokonać w terminie 21 dni od dat ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na adres Starostwo Powiatowe w Grudziądzu   ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz.

  • autor: Bożena Grabda, data: 2019-09-23

« wstecz