Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 17 Listopada 2019

Imieniny

Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

           Działając na podstawie uchwały Nr 23/66/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 października  2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020  uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 21.10.2019 r. do dnia 04.11.2018 r. zostaną przeprowadzone  w formie pisemnej konsultacje ww. programu.

       Szczegółowe informacje o konsultacjach Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi          w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 udostępnione zostaną w dniu 21 października 2019 r. na stronie internetowej  www.powiatgrudziadzki.pl (w zakładce „aktualności” oraz „organizacje pozarządowe” - konsultacje projektu programu współpracy) i www.bip.powiatgrudziadzki.pl, na tablicy ogłoszeń, rozesłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

 

      Starosta

                                                                                               /-/  Adam Olejnik

  • autor: Jarosław Poznański, data: 2019-10-15

« wstecz