Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 23 Stycznia 2020

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji

Menu

Nawigacja

Odnosniki

30. posiedzenie Zarządu

Po dwutygodniowej przerwie zebrał się Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. Wiodącymi tematami były zmiany w tegorocznym budżecie oraz przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie.

 
Podczas posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał Rady w sprawie m.in: zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2008 rok oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Ponadto zarząd zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Grudziądzki umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącej przystąpienia oraz realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński koordynatora zadań wynikających z tej umowy.
Jednogłośnie przyjęta została również uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie. Dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2,5 tyś złotych zostanie przeznaczona na zakup środka pianotwórczego służącego do gaszenia pożarów.
 

komentarze (0) (30. posiedzenie Zarządu)

drukuj (30. posiedzenie Zarządu)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 15.04.2008
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

baner toplayer
23