Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 23 Czerwca 2018

Imieniny

Wandy, Zenona, Józefa

Menu

Nawigacja

Odnosniki

62 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego podjęto trzy uchwały w sprawach: upoważnienia Partnera Wiodącego – Województwa Kujawsko – Pomorskiego do reprezentowania Partnera – Powiatu Grudziądzkiego w działaniach związanych z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych oraz uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziadz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie i dla terenu położonego w południowej części obrębu Węgrowo.

Ponadto Zarząd przyjął projekt  uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-01-17
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz