Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 21 Lipca 2018

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Menu

Nawigacja

Odnosniki

63 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (14 lutego 2018 r.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął osiem uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki na rok 2018.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz  „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął również uchwały dotyczące uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Mokre, przy ul. Polnej we wschodniej części obrębu Nowa Wieś i przy ul. Świerkocińskiej we wschodniej części obrębu Nowa Wieś w Gminie Grudziądz.

 

W porządku obrad znalazł się także projekt uchwał będące przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie  przystąpienia przez Powiat Grudziądzki do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum2”.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-02-14
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz