Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 21 Lipca 2019

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Menu

Nawigacja

Odnosniki

65 posiedzenie Zarządu

Głównym punktem obrad dzisiejszego (21 marca br.) posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia. Ponadto przyjęto uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków  budżetowych na rok 2018, w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg gminnych: nr. 040611C, leżących na terenie powiatu grudziądzkiego oraz w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016 – 2023 ze Strategią Rozwoju Powiatu grudziądzkiego a lata 2014 – 2024.

W porządku obrad znalazły się także uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018 z zakresu Kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-03-21
wyświetl galerię w Cooliris
    • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-03-21
    • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-03-21
    • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-03-21
    • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-03-21

« wstecz