Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 21 Maja 2019

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

67 posiedzenie Zarządu

Dnia 16 maja br. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął  uchwały w sprawach: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zaopiniowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego,  trzy uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński oraz dla terenu położonego w północnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński. Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZIELNOWO III” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, Gmina Radzyń Chełmiński.

W porządku obrad znalazły się również uchwały będące przedmiotem  najbliższego posiedzenia Rady Powiatu Grudziądzkiego, dwie uchwały zmieniające: uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok i uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022 oraz uchwały w sprawach: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w powiecie grudziądzkim i przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarząd Powiatu zatwierdził także warunkowo arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2018/ 2019.

  • autor: Hanna Lotarska
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

baner toplayer
kr