Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 22 Maja 2019

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Menu

Nawigacja

Odnosniki

70 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (27 czerwca br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. Ponadto przyjęto uchwały w sprawach: opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1395C relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda polegająca na budowie ścieżki rowerowej”, zaopiniowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego i unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”.

  • autor: Maciej Lipowski, data: 2018-06-28
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

baner toplayer
kr