Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 22 Maja 2019

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Menu

Nawigacja

Odnosniki

71 obrady Zarządu

W porządku obrad dzisiejszego (11 lipca br.) posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego znalazły się cztery uchwały. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą powiatową nr 1395C w obrębie Biały Bór, Gmina Grudziądz. Podczas posiedzenia podjęto również uchwały dotyczące wszczęcia postępowania pn. „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie powiatu grudziądzkiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz powołania komisji przetargowej i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostosowanie istniejącej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych wraz z założeniem i pomiarem osnowy wielofunkcyjnej na terenie powiatu grudziądzkiego” oraz powołania komisji przetargowej.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-07-11
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

baner toplayer
kr