Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 20 Lipca 2019

Imieniny

Czesława, Małgorzaty, Hieronima

Menu

Nawigacja

Odnosniki

73 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na kolejnym posiedzeniu (8 sierpnia br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, przystąpienia przez Powiat Grudziądzki do realizacji programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Ponadto w porządku obrad znalazł się projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 roku.

  • autor: Maciej Lipowski, data: 2018-08-08
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz