Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 23 Kwietnia 2019

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Menu

Nawigacja

Odnosniki

76 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Podczas wczorajszego (18 września br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Ponadto przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniające uchwały w sprawach: uchwalenia budżetu na 2018 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 oraz  w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie „Regulaminu Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu Powiatu Grudziądzkiego” i zatwierdzono Aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

  • autor: Maciej Lipowski, data: 2018-09-19
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Justyna Mądzielewska, data: 2018-09-19

« wstecz

baner toplayer
2