Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 21 Sierpnia 2019

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

77 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszym (10.10.2018 r.) posiedzeniu Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 534 we wschodniej części obrębu Skarszewy, Gmina Grudziądz i dla terenu położonego w miejscowości Węgrowo w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040370C, gmina Grudziądz oraz w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu. Ponadto przyjęto opinię o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”. Podczas obrad Zarząd podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” oraz powołania komisji przetargowej.

W porządku obrad znalazły się również uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin, wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok i  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r.

  • autor: Maciej Lipowski, data: 2018-10-11
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Justyna Mądzielewska, data: 2018-10-10

« wstecz