Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 20 Marca 2019

Imieniny

Eufemii, Klaudii, Maurycego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

5 posiedzenie Zarządu Powiatu

Pierwszym punktem porządku posiedzenia  Zarządu Powiatu Grudziądzkiego (12 lutego br. ) były rozmowy z przedstawicielami Odlewni Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy SP. J. z siedzibą w Lisich Kątach. Podczas spotkania osiągnięto wstępne porozumienie, które jest zapowiedzią dalszej współpracy. Następnie Zarząd przyjął uchwały w sprawach powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o stypendium uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie oraz przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu ,,Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie. W porządku obrad znalazły się także uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu ,,Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” i ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre oraz w środkowej części obrębu Węgrowo, gmina Grudziądz i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części gminy Świecie nad Osą – Obszar A.
Zarząd zapoznał się również z projektami uchwał będącymi przedmiotem posiedzenia najbliższej Rady Powiatu Grudziądzkiego tj.:

- zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok,

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019,

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019,

- w sprawie powołania pozostałych członków Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu i jej składu osobowego.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-02-14
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz