Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 22 Maja 2019

Imieniny

Rity, Heleny, Wiesława

Menu

Nawigacja

Odnosniki

IX posiedzenie Zarządu Powiatu

Na kolejnym posiedzeniu (16 kwietnia br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach:  zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu ,,Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” . Ponadto ustalono na rok 2019 plan  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach prowadzonych przez Powiat Grudziądzki.

Zarząd zatwierdził łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych i informacji dodatkowej, zawierającej łączne dane samorządowych jednostek budżetowych wraz z załącznikami i przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w zakresie systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  • autor: Tekst Maciej Lipowski, zdjęcia Hanna Lotarska, data: 2019-04-19
wyświetl galerię w Cooliris
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-04-19
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-04-19
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-04-19

« wstecz

baner toplayer
kr