Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 18 Września 2019

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XIX Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu (9 września br.),  Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie i Wydrznie oraz w sprawie rozpatrzenia petycji. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 roku i wyrażenia zgody na zawarcie umowy „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”.

  • autor: Sylwia Gajewska, data: 2019-09-09
wyświetl galerię w Cooliris
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09
    • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-09-09

« wstecz