Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 9 Lipca 2020

Imieniny

Weroniki, Zenona, Zenony

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XXI Posiedzenie Zarządu Powiatu

Na dzisiejszym posiedzeniu (26 września br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019, uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów położonych przy drodze gminnej nr 040130C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz, zatwierdzenia wyniku przetargu oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz powołania komisji przetargowej”. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał Rady Powiatu zmieniające uchwały dotyczące uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki. Zarząd zatwierdził także aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok 2019/2020. 

  • autor: Sylwia Gajewska, data: 2019-09-26
wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -

« wstecz