Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 24 Lutego 2020

Imieniny

Bogusza, Macieja, Marka

Menu

Nawigacja

Odnosniki

31 posiedzenie Zarządu

Podczas dzisiejszych (21 stycznia br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął 4 uchwały m.in. w sprawach: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020. Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programów wyrównywania różnic między regionami III” i zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie – Pilewice gmina Grudziądz”.

W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał będące przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawach:  ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych, wyrażenia zgody na budowę placówki opiekuńczo - wychowawczej w Łasinie, a także przyjęcia planu pracy Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa, Komisji rewizyjnej, Komisji polityki społecznej i Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego na 2020 r. Zarząd przedstawił również dwa projekty uchwał Rady Powiatu zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok i uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego.

  • autor: Hanna Lotarska (tekst i zdjęcia)., data: 2020-01-21
wyświetl galerię w Cooliris
  • IMG_1057
  • IMG_1058

« wstecz