Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 1 Czerwca 2020

Imieniny

Jakuba, Justyny, Konrada

Menu

Nawigacja

Odnosniki

39 obrady Zarządu

Podczas wczorajszego (21 kwietnia br.) posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął trzy uchwały w sprawach: upoważnienia Partnera Wiodącego – Województwa Kujawsko –Pomorskiego do reprezentowania Partnera – Powiatu Grudziądzkiego w działaniach związanych z realizacją projektu pn. „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do złożenia w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim wniosku o dofinansowanie powyższego projektu oraz w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2020 r. W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w zakresie systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-04-22

« wstecz